Proiect de succes – „Management financiar performant al fondurilor structurale – instrument de dezvoltare durabilă a unităților administrativ-teritoriale”

Proiect de succes
Diploma-de-buna-practica„Management financiar performant al fondurilor structurale – instrument de dezvoltare durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale” – model de bună practică în administrația publică locală
Proiectul „Management financiar performant al fondurilor structurale – instrument de dezvoltare durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale”(SMIS 15543), implementat în perioada 19 noiembrie 2010 – 18 martie 2012 de Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România (ADECJR) a fost desemnat, recent, un model de bună practică pentru autoritățile administrației publice din România. Deosebita recunoaștere a meritelor ADECJR a fost realizată la nivelul Autorității de Management pentru Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative (AM PODCA), care i-a acordat, cu acest prilej, și o „Diplomă de bună practică”.
„Având în vedere seriozitatea și profesionalismul cu care au fost derulate activitățile proiectului, precum și rezultatele obținute în cadrul acestuia, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Dezvoltarea Capacității Administrative consideră că acest proiect poate fi un model pentru autoritățile administrației publice în demersurile lor de modernizare și eficientizare și vă înaintează, pe această cale, Diploma de Bună Practică pentru proiectul sus menționat”, a menționat în acest sens, într-o adresă oficială, Carmen – Elena Dobrotă, directorul Direcției pentru Dezvoltarea Capacității Administrative din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP).
Proiectul „Management financiar performant al fondurilor structurale – instrument de dezvoltare durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale”(SMIS 15543) a fost implementat în cadrul Programului Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (Axa prioritară 1: Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice, Domeniul major de intervenţie 1.3: Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale, Operaţiunea: Module de pregătire în domenii ca achiziţii publice, ECDL, limbi străine, dezvoltarea de proiecte licitarea şi managementul proiectelor etc. Programul este gestionat de mInisterul Administraţiei şi Internelor prin Autoritatea de management pentru Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative (AM PODCA), fiind cofinanţat de Uniunea Europeană, prin Fondul Social European.
Valoarea totală a proiectului a fost de 1.087.943,78 lei, din care 970.670,80 lei a reprezentat contribuţia nerambursabilă a Uniunii Europene, iar 19.809,61 lei – cheltuieli eligibile şi neeligibile – reprezintă cofinanţarea asigurată de parteneri.
Derulat pe parcursul a 16 luni, proiectul a urmărit consolidarea capacităţii autorităţilor publice din România de a gestiona eficient problemele financiare legate de implementarea fondurilor structurale, ca instrument al politicilor publice locale.
Obiectivul specific al proiectului a vizat dezvoltarea abilităţilor şi cunoştinţelor responsabililor financiari din toate consiliile judeţene din România (50 de persoane) şi a 264 contabili din 4 judeţe pilot (Ialomiţa, Alba, Satu Mare şi Vaslui) de a gestiona eficient din punct de vedere financiar fondurile structurale, prin finalizarea unor sesiuni de instruire specifice.
În urma implementării acestui proiect, 50 de responsabili financiari din consiliile judeţene din România precum şi alţi 264 reprezentanţi financiari ai consiliilor locale din cele 4 judeţe pilot au fost instruiţi în „Managemntul financiar al fondurilor structurale”. Totodată, cei 50 de beneficiari din cadrul consiliilor judeţene au fost informaţi şi instruiţi în legătură cu exemple de bună practică în gestionarea şi absorbţia fondurilor structurale prin participarea la o vizită de studiu. În ultima parte a proiectului, a fost realizat un ghid de proceduri privind reflectarea fondurilor structurale în bugetele locale, acesta fiind ulterior diseminat în 1.000 de exemplare precum şi în variantă electronică, postată pe site-ul www.adecjr.ro.
„În calitate de președinte al ADECJR, mă simt pe deplin onorată să primesc această considerație din partea forului care a supervizat implementarea proiectului nostru. Trebuie să vă spun ca acest proiect este rezultatul unui volum foarte mare de muncă, dar și al pasiunii și al dorinței de a face ca lucrurile să funcționeze mai bine în administrația publică. Faptul că acest proiect este considerat un model pentru autoritățile administrației publice în demersurile lor de modernizare și eficientizare nu poate decât să ne motiveze și să ne determine pe viitor să ne optimizăm activitatea prin noi idei, inițiative, proiecte, toate având ca scop bunul mers și modernizarea administrației publice locale din România.”, ne-a declarat, cu acest prilej, ec. Sirma Caraman, președintele ADECJR.


Descarca Raportul