Depuse

PROIECTE IN EVALUARE

DEZVOLTAREA INSTITUTIONALA A ASOCIATIEI DIRECTORILOR ECONOMICI SI
CONTABILILOR DIN JUDETELE DIN ROMANIA – PRIN PARTENERIAT STRATEGIC NATIONAL
IN VEDEREA IMBUNATATIRII CAPACITATII DECIZIONALE LA NIVELUL ADMINISTRATIILOR
PUBLICE LOCALE DIN ROMANIA

Proiect depus spre finantare in cadrul Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative (2011)
OBIECTIV GENERAL: Cresterea capacitatilor de relationare organizationala intre administratiile publice si organizatiile neguvernamentale in vederea participarii societatii civile
la actul decizional;
SCOP: Dezvoltarea capacitatilor de consultare in cadrul procesului decizional din administratiile publice din Romania, prin instruirea a 200 membrii ai Asociatiei Directorilor
Economici si Contabililor din Judetele din Romania, dezvoltare organizationala si stabilire de parteneriate strategice de relationare la nivel regional, in termen de 12 luni;
Beneficiarii directi
Primul grup tinta al proiectului, este reprezentat de 200 de finantisti din administratia publica locala, membri ai ADECJR. Pentru acesti beneficiari vor fi organizate 8 seminarii cu
tema dezvoltare organizationala, ce vizeaza insusirea de cunostinte privind climatul si cultura organizationala, leadership si planificare strategica, schimbari organizationale, comunicare,
analiza situationala precum si instrumente si mijloace de evaluare.
Un alt doilea grup de beneficiari directi este constituit din cei 400 de reprezentanti ai autoritatilor publice locale ce vor participa la intalnirile organizate de ADECJR in cele 8
regiuni de dezvoltare. Acestia nu numai ca vor fi informati de serviciile oferite de asociatie, printre care mentionam: oportunitatea de la participa la perfectionari profesionale, posibilitatea
de a introduce pe agenda publica a institutiilor de la nivel central anumite probleme cu care se confrunta autoritatile administratiei publice locale, posibilitatea participarii la schimburi de
experienta si bune practici precum si accesul la o serie de ghiduri, manuale de instruire si studii de specialitate publicate de ADECJR. Avand in vedere prezentarea acestor beneficii ale
calitatii de membru, in cadrul acestor intalniri, finantistii din cadrul diferitelor autoritati ale administratiei publice locale vor putea inainta adeziuni.
ACTIVITATI
1. ORGANIZARE ACTIVITATI PROIECT;
2. PROMOVARE PROIECT ;
3. REALIZARE DIAGNOZA ORGANIZATIONALA SI PLAN STRATEGIC PRIVIND INTARIREA
CAPACITATII DE COOPERARE CU AUTORITATILE PUBLICE LOCALE;
4. ORGANIZARE SEMINARII REGIONALE DE INFORMARE, ANALIZA SI DE INCHEIERE
PARTENERIATE DE COLABORARE CU AUTORITATILE PUBLICE LOCALE;
5. ORGANIZARE SESIUNI DE INSTRUIRE „DEZVOLTARE ORGANIZATIONALA SI INTARIREA
MECANISMELOR DE COLABORARE CU AUTORITATILE PUBLICE LOCALE” PENTRU
STRUCTURILE (FILIALELE) REGIONALE CONSTITUITE;
6. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI;
REZULTATE
R1. O diagnoza organizationala ADECJR; O strategie de dezvoltare continand proceduri specifice de dezvoltare a relatiilor de cooperare ale ADECJR cu administratiile publice locale;
R2. 400 reprezentanti ai autoritatilor publice locale si ai organizatiilor neguvernamentale din cele 8 Regiuni de Dezvoltare ale Romaniei informati referitor la importanta parteneriatelor si a
consultarilor in probleme ce tin de actul decizional, prin organizarea celor 8 seminarii regionale;
R3. 16 parteneriate incheiate cu autoritati publice locale care sa creeze premisele necesare participarii asociatiei la procesul de politici publice de la nivel local prin organizarea celor 8
seminarii locale;
R4. Dezvoltarea ADECJR prin constituirea a 8 filiale locale (cate una in fiecare Regiune de Dezvoltare);
R5. 200 membrii ADECJR informati si instruiti in domeniul „DEZVOLTARE ORGANIZATIONALA SI INTARIREA MECANISMELOR DE COLABORARE CU AUTORITATILE PUBLICE LOCALE”;


Descarca