Luna: mai 2016

Proiect de succes „Management financiar performant al fondurilor structurale – instrument de dezvoltare durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale” – model de bună practică în administrația publică locală Proiectul „Management financiar performant al fondurilor structurale – instrument de dezvoltare durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale”(SMIS 15543), implementat în perioada 19 noiembrie 2010 – 18 martie 2012 de Asociaţia Directorilor […]

Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România şi-a desfăşurat lucrările Adunării Generale ADECJR in perioada 28 – 30 iunie 2013, la Poiana Brașov – Hotel „Alpin”. Într-un cadru lărgit, alcătuit din membrii ADECJR precum și înalți invitați ministeriali, s-a luat în discuție următoarea ordine de zi: Notă privind OUG nr. 47/2012 pentru modificarea […]