Adunarea Generala a A.D.E.C.J.R. – iunie 2013 – Poiana Brasov

Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România şi-a desfăşurat lucrările Adunării Generale ADECJR in perioada 28 – 30 iunie 2013, la Poiana Brașov – Hotel „Alpin”. Într-un cadru lărgit, alcătuit din membrii ADECJR precum și înalți invitați ministeriali, s-a luat în discuție următoarea ordine de zi: Notă privind OUG nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; Notă privind modificările aduse de Legea nr. 571
Cod Fiscal – cotele din impozit pe venit din agricultură; Notă privind OUG nr. 27/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr. 64/2009 – gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență precum și pentru adoptarea unor măsuri financiare în vederea creșterii gradului de absorbție a fondurilor europene; Propuneri privind Proiectul de Ordonanță de Urgență pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcționalității administrației publice locale precum și pentru stabilirea numărului de posturi și reducerea cheltuielilor la ministere și la instituțiile și autoritățile publice din subordinea, sub autoritatea sau coordonarea Guvernului; Notă privind OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală. Discuții privind finanțarea camerelor agricole potrivit HG nr. 1609/2009 privind finanțarea camerelor agricole județene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanță agricolă județene; Notă privind Legea nr. 72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată; Intervenție legislativă privind OMF nr. 614/2013 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 4 2 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale; Intervenție legislativă pentru aplicarea OMFP nr. 501/2013; Intervenție legislativă privind HG nr. 276 din 21 mai 2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe; Propuneri de modificare și completare a Statutului Asociației Directorilor Economici și Contabililor din Județele din România; Raport de activitate pe 2012.
La această adunare au participat membri ai A.D.E.C.J.R., şi anume: directori economici şi alți reprezentanți financiari din cadrul consiliilor judeţene precum și din cadrul consiliilor locale și, nu în ultimul rând, exponenți ai unor structuri asociative din administrația publică locală. Într-un cadru atât de generos, și ordinea de zi a fost pe măsură, fiind abordată o problematică variată legată noutățile legislative apărute în administrația publică locală. În acest sens s-a remarcat prezența domunlui Dan Iustin Marinescu, director în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, care, în calitate de invitat la lucrările Adunării Generale, a punctat probleme legate atât de desfășurarea curentă a activității financiare în instituțiile publice cât și de aplicarea unor noi norme legislative privind managementul derulării fondurilor europene.
”The American Way – Calea Americană. Ce şi cum putem face noi pentru a atinge performanţele lor” – un schimb de experiență de succes pentru membrii ADECJR
Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din Judeţele din România, în parteneriat cu Revista Română de Administrației Publică Locală a întreprins, în perioada 7-14 octombrie 2013 o
vizită de schimb de experienţă desfăşurată în cadrul proiectului ”The American Way – Calea Americană. Ce şi cum putem face noi pentru a atinge performanţele lor”.
În cadrul acestei vizite, delegația română, alcătuită din directori economici ai Consiliilor Județene, memebri ai ADECJR, și reprezentanți ai rrAPL, s-a bucurat de un program bogat și foarte interesant precum și de privilegiul unor gazde importante, cum ar fi dr. Thomas Bryer, Directorul Centrului pentru Management Public şi Nonprofit din cadrul Şcolii de Administraţie Publică, Universitatea Central Florida; Warren Master, conducătorul Secţiunii de Practică în Management Public din cadrul Societăţii Americane de Administraţie Publică (ASPA) şi secretar de redacţie al publicaţiei online Good Governance Worldwide.
Pe parcursul celor șapte zile, au fost abordate probele de interes reciproc pentru cele două părți, româbă și americană, fiind puse pe tapet repere ca Prezentarea sistemului administrativ românesc din ultimii 20 de ani – Ionuţ Iuria, redactor-şef rrAPL – Revista Română de Administraţie Publică Locală, Sirma Caraman, Director Executiv al Direcţiei Economice, Buget Finanţe din cadrul Consiliului Judeţean Tulcea, Introducere în sistemul administrativ american – Dr. Michael Abels, Şcoala de Administraţie Publică, Universitatea Central Florida, Dr. Howard Balanoff – Director Centrul pentru Servicii Publice William P. Hobby, Universitatea Texas, prezentarea administraţiei locale din Orlando şi a activităţilor sale în care implicarea civică reprezintă un rol important (importanţa voluntariatului) – Marcia Hope Goodwin, Şef Serviciu Primăria Orlando, Parteneriatul public-privat – discuţii referitoare la provocări şi soluţii pentru bune practici privind parteneriatul public-privat în domeniul infrastructurii de transport – Moderator: Thomas Bryer, Vorbitori: Dr. Wendell Lawther , UCF (importanţa parteneriatului public-privat în infrastructura de transport.
Proiecte de succes în Florida derulate prin parteneriatul public-privat), Zamfir Flore-Ciceu, Preşedinte al Consiliului Judeţean Maramureş (prezentarea parteneriatului public-privat, exemple din Maramureş), Ilie Brie, rrAPL – responsabil relaţii internaţionale (parteneriatul public-privat văzut din ambele perspective).
În același context, au mai avut loc discuții ce au vizat colaborări interinstituţionale în vederea implementării unor bune practici ce vizează persoanele defavorizate – Moderator: Marie-Elena Augustin, Director Adjunct Centrul pentru Management Public şi Nonprofit din cadrul Şcolii de Administraţie Publică, Universitatea Central Florida, Vorbitori: Beth Davalos, Reprezentant Asociaţia Families in Transition, Director Departamentul de Educaţie din Seminole County (prezentarea sistemului complex de servicii sociale oferite în Orlando pentru copiii fără adăpost, în colaborare cu o serie de ONG-uri), Vernică Lăcrămioara (prezentare referitoare la importanţa parteneriatului public-privat în dezvoltarea serviciilor sociale oferite de către instituţiile din judeţul Iaşi; situaţia copiilor care părăsesc centrele de plasament după împlinirea vârstei de 18 ani), Thomas Bryer (prezentarea unei cercetări privind serviciile sociale oferite în Orlando de către asociaţii şi grupări religioase, dar şi a unui nou sistem proiectat în baza cercetării pentru a oferi servicii sociale celor nevoiaşi), implicarea cetăţenilor în procesul de decizie al administraţiei publice locale – Dr. Terri Fine, Profesor de Ştiinţe Politice, Director Adjunct şi Membru Senior la Institutul de Politică şi Administraţie Lou Frey, Universitatea Central Florida (prezentare cu privire la implicarea cetăţenilor în procesul electoral), Michelle Gardner, UCF Institute of Goverment (prezentarea unor aplicaţii smartphone destinate interacţiunii administraţiei publice cu cetăţenii), Daniel Iustin Marinescu, Director general, Direcţia Generală Administraţie Publică (introducere în sistemul legislativ românesc privind transparenţa decizională, consultarea structurilor asociative şi liberul acces la documentele publice), Simona Tatomir, Director General Direcţia Buget-Finanţe, Resurse Umane, Consiliul Judeţean Cluj (implicarea comunităţii locale în procesul administrativ prin intermediul unor proiecte de succes derulate în judeţul Cluj).
Nu în ultimul rând, au fost abordate probleme de actualitate cum ar fi Prezentarea sistemului sanitar american – Dr. Kevin Sherin, Director,Departamentul de Sănătate Florida – Orange County, Ann Strickland, Departamentul de contractări şi achiziţii, Departamentul de Sănătate Florida – Orange County, Administraţia locală şi rolul unui City Manager, exemple din mai multe jurisdicţii municipale din Statele Unite– Jim Hartmann, Manager Seminole County şi fost City Manager în Alexandria, Virginia, precum și o Introducere în sistemul administrativ american, cu accent pe zona Miami-Dade, prezentarea modelelor de guvernare ale administraţiilor locale din SUA, precum şi a unor exemple de proiecte locale de succes. Vorbitori: Warren Master; Allan Rosenbaum – profesor şi director pentru Administraţie Publică, Institutul pentru Management Public şi Servicii Comunitare, Florida International University; Claire Mostel, ASPA, fost angajat al administraţiei locale Miami-Dade.
Vizita reprezentanților administrației publice din România s-a dovedit a fi una de succes, cu acest prilej punându-se bazele unei colaborări de profil în perspectivă și, nu în ultimul rând, ale unor relații de prietenie trainică de ambele părți.


Descarca Raportul