Finalizate

PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA FINALIZATE

Pana in prezent asociatia a implementat 8 proiecte cu finantare externa din care unul in calitate de partener al Asociatiei de Dezvoltare Durabila a Judetului Tulcea, Consiliului Judetean
Tulcea si Consiliului Judetean Constanta.
1) Finantarea de la Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationala / Research Triangle Institute a sprijinit dezvoltarea asociatiei prin angajarea de personal executiv in vederea
asigurarii activitatilor administrative specifice, implementarea programelor aprobate, realizarea unei baze de date. Astfel, s-a obtinut o eficientizare a activitatii asociatiei prin specializarea personalului, o imbunatatire a comunicarii cu membri precum si cu alte structuri asociative din administratia publica locala.
De asemenea, imaginea asociatiei a fost imbunatatita prin diverse mijloace de promovare (pagina de web, brosuri, buletine informative), precum si prin calitatea serviciilor dezvoltate de catre
membri si impactul interventiilor inaintate la nivel central. O contributie adusa dezvoltarii asociatiei s-a datorat si identificarii de noi surse de finantare.
Cu sprijinul USAID/RTI a avut loc si o dotarea asociatiei cu echipament si tehnica de calcul. In cadrul Programului pentru Asistenta Locala a Agentiei Statelor Unite pentru Dezvoltare
Internationala, reprezentanti ai Asociatiei Directorilor Economici din cadrul Consiliilor Judetene din Romania au efectuat o vizita de studii in Ungaria si Slovacia cu tema „Dezvoltarea structurilor
asociative din administratia publica locala”.
Cu ocazia acestei vizite, A.D.E.C.J.R. a semnat scrisori de intentie pentru incheierea de parteneriate cu asociatii similare din Ungaria si Slovacia, respectiv Asociatia Nationala a Functionarilor
Financiari ai Autoguvernarilor din Ungaria (A.N.F.F.A.U), Asociatia Directorilor Economici din Administratia Publica Locala din Slovacia si Asociatia Directorilor Economici din Ucraina.
Urmare unei invitatii din partea A.N.F.F.A.U., in perioada 02 – 06 septembrie 2002 Comitetul Director al A.D.E.C.J.R. a efectuat o vizita in Ungaria, cu finantare U.S.A.I.D. – R.T.I., incheind cu
aceasta ocazie si un parteneriat cu A.N.F.F.A.U.
2) Proiectul PHARE RO 0007.02.01.01.0308 „Analiza si elaborarea informatiei socioeconomice teritoriale” a fost implementat in perioada aprilie 2003 – martie 2004 in parteneriat cu
Centrul Regional de Formare Continua pentru Administratia Publica Locala Bucuresti, avand ca scop formarea unui corp profesional al directorilor economici care sa functioneze ca o retea regionala specializata in atragerea si gestionarea surselor alternative de venituri si a fondurilor comunitare, pe baza unor nomenclatoare si clasificari utilizate de Uniunea Europeana.
Proiectul a urmarit si dezvoltarea unui sistem de comunicare intern si extern, a unei retele regionale, care sa contribuie la diminuarea disparitatilor intraregionale prin asigurarea unei pregatiri
comune, complexe si unitare pentru toate judetele din Regiunea de Dezvoltare 2 Sud – Est.
De asemenea, proiectul a vizat elaborarea unui pachet complex (studii, note de curs, materiale) pentru instruirea directorilor economici din consiliile judetene si a personalului de
specialitate din Regiunea Sud – Est, in vederea intaririi si dezvoltarii capacitatii autoritatilor locale in managementul si implementarea politicilor si programelor europene.
In cadrul acestui proiect au fost organizate 2 seminarii „Indicatori de analiza socio – economica teritoriala” si „Surse alternative de venituri la bugetele locale” cu participarea a 78 de
persoane, directori economici, directori economici adjuncti precum si personal de la compartimentele buget, contabilitate, venituri si audit din cadrul Consiliilor Judetene Braila, Buzau, Constanta, Galati, Tulcea si Vrancea, respectiv persoanele cele mai abilitate sa furnizeze informatii statistice si economice, care fundamenteaza deciziile si strategiile de dezvoltare locale si regionale.
Au mai fost elaborate si 2 suporturi de curs „Achizitii publice” si „Dezvoltarea economica locala”, teme prioritizate de grupul tinta. In cadrul proiectului a fost achizitionat si un copiator.
Proiectul a contribuit la cresterea capacitatii de analiza a personalului din administratia publica locala prin pregatirea profesionala comuna a unui grup de persoane specializat in domeniul de
referinta, respectiv a personalului din Directiile Economice ale celor 6 Consilii Judetene din Regiunea de Dezvoltare Sud – Est care au dobandit o experienta manageriala si practica in fundamentarea unei strategii de dezvoltare teritoriale pe baza unor indicatori si indici specifici.
Un rezultat al proiectului a fost editarea brosurii „Analiza teritoriala – indicatori economico-financiari specifici administratiei publice locale la nivelul Regiunii de Dezvoltare
Sud – Est” care este de fapt o analiza teritoriala a regiunii pe baza unor indici si indicatori economico – financiari, sociali si specifici administratiei publice locale.


Descarca