Evenimente-Anunturi

În perioada 20- 23 iunie 2019 s-a desfășurat la Tulcea Gala Aniversară 20 ani de la înființarea ADECJR și lucrările celei de-a 48-a Adunare Generală a ADECJR. Ordinea de zi: Deschiderea lucrărilor “Gala aniversară 20 de ani e la înființarea A.D.E.C.J.R” ; Prezentarea invitaţilor; Luări de cuvânt invitați și membri; Raport de activitate 1999- 2019; […]

În luna octombrie 2018 s-a desfășurat la Timișoara ce-a de-a 48-a Adunare Generală a ADECJR. Ordine de zi: Notă și discuții privind aplicarea art. 3 din O.U.G. nr. 11/ 2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; Notă și discuții privind O.G. nr. 16/2018 […]

În luna mai 2018 s-a desfășurat la Cluj ce-a de-a 47-a Adunare Generală a ADECJR. Ordine de zi: Aprobarea Situației financiare la 31.12.2017; Proiect buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018; Codul finanțelor Publice Locale- scurtă prezentare, stadiu și etape următoare; Proiectul Codul administrativ al României – prezentare generală și principalele soluții legislative prevăzute; […]