În Implementare

PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA IN DERULARE

MANAGEMENT FINANCIAR PERFORMANT – INSTRUMENT DE DEZVOLTARE A UNITATILOR
ADMINISTRATIV-TERITORIALE (SMIS: 15543)

Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative si derulat in perioada 19 noiembrie 2010 – 18 martie 2012
OBIECTIV GENERAL: Consolidarea capacitatii autoritatilor publice locale din Romania de a gestiona eficient problemele financiare legate de implementarea fondurilor structurale, ca
instrument al politicilor publice locale;
SCOP: Dezvoltarea abilitatilor si cunostintelor responsabililor financiari din toate consiliile judetene din Romania (50 persoane) si a 264 contabili din 4 judete pilot (Ialomita, Alba,
Vaslui, Satu Mare) de a gestiona eficient din punct de vedere financiar fondurile structurale in termen de 16 luni, prin finalizarea unor sesiuni de instruire specifice;
Beneficiarii directi
Primul grup tinta al proiectului, este reprezentat de 50 responsabili economici (directori economici sau adjuncti sau personal din cadrul serviciilor buget finante contabilitate) din
cadrul celor 41 de consilii judetene din Romania.
Acestia vor beneficia de o perfectionare profesionala in cadrul careia urmand sa asimileze cunostintele aferente managementului financiar al fondurilor structurale (bugetul proiectului, surse
alternative de finantare dar si modul de reflectare al acestora in bugetul institutiei, evidenta contabila si in situatiile financiare).
Responsabilii economici din cadrul celor 41 de consilii judetene vor beneficia si de un schimb de experienta, privind modul de gestionare al fondurilor structurale, cu reprezentanti ai unor autoritati locale, structuri asociative din administratia publica si universitati din doua tari membre ale Uniunii Europene. Acest schimb de experienta va urmari si identificarea de bune practici la nivelul unor autoritati locale in vederea diseminarii si eventual a replicarii la nivel local.
Al doilea grup de beneficiari directi il constituie un numar de:
264 functionari publici din cadrul compartimentelor financiar contabilitate din cadrul unor autoritati publice de la nivelul comunelor din judetele Alba, Ialomita, Satu Mare si
Vaslui. Criteriul de selectie a judetelor beneficiare a fost venitul propriu mediu/cap de locuitor, cele 4 judete situandu-se sub media pe tara. Grupul tinta a fost estimat pe baza
numarului de comune componente ale judetelor selectate (judetul Alba – 66 comune, judetul Ialomita – 59 comune, judetul Satu Mare – 58 comune si judetul Vaslui – 81 comune). Pentru
acesti finantisti se vor organiza 13 cursuri de perfectionare profesionala cu tema „Managementul financiar al fondurilor structurale”. Programul de formare va fi conceput astfel incat sa corespunda nevoilor reale ale participantilor si sa aiba o abordare practica bazata pe activitatea curenta, luand in considerare responsabilitatile multiple ale contabililor.
ACTIVITATI
1. ORGANIZARE ACTIVITATI PROIECT;
2. PROMOVARE PROIECT ;
3. ORGANIZARE SESIUNI DE INSTRUIRE „MANAGEMENTUL FINANCIAR AL FONDURILOR
STRUCTURALE” PENTRU RESPONSABILII FINANCIARI DIN CONSILIILE JUDETENE DIN
ROMANIA SI PENTRU PENTRU 264 DE CONTABILI DIN PRIMARIILE COMUNALE DIN 4 JUDETE
PILOT (ALBA, IALOMITA, VASLUI, SATU MARE);
4. PROIECTARE SI ORGANIZARE VIZITE DE STUDIU IN DOUA STATE EUROPENE;
5. REALIZARE GHID DE PROCEDURI PRIVIND REFLECTAREA FONDURILOR STRUCTURALE IN
BUGETELE LOCALE;
6. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL PROIECTULUI;
REZULTATE
R1. 50 responsabili financiari din consiliile judetene din Romania informati si instruiti in „Managementul financiar al fondurilor structurale”;
R2. 264 reprezentanti financiari ai consiliilor locale din 4 judete pilot (Alba, Ialomita, Satu Mare si Vaslui) informati si instruiti in „Managementul financiar al fondurilor structurale”;
R3. 50 de responsabili financiari din consiliile judetene din Romania informati si instruiti in legatura cu exemple de buna practica in gestionarea si absorbtia fondurilor structurale prin
participarea la o vizita de studiu;
R4. Un ghid privind reflectarea fondurilor structurale in bugetele locale si diseminarea acestuia in 1000 exemplare si in varianta electronica;


Descarca