Adunarea Generala a A.D.E.C.J.R. – 31 martie-02 aprilie 2011 Predeal – Hotel „Orizont”

PROGRAM DE DESFASURARE
al Adunarii Generale a Asociatiei Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din
Romania din perioada 31 martie-02 aprilie 2011
din Predeal – Hotel „ORIZONT”

Joi, 31 martie 2011
16.00 – 18.00 Primirea si cazarea participantilor la Hotel „ORIZONT ” Predeal
18.00 – 19.30 Lucrari Comitet director largit
20.00 Cina
Vineri, 01 aprilie 2011
8.00 Mic dejun
9.00 – 9.30 Deschiderea lucrarilor – Sala de sedinte Hotel „ORIZONT ” Predeal
Prezentarea invitatilor si a ordinii de zi. D-na Sirma Caraman
9.30 – 11.00 1.Impactul privind aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea si
completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri
financiare:-sectiuni de functionare si sectiuni de dezvoltare; normativ de personal; plafon de cheltuieli
de personal.-d-na Sirma Caraman
2.Modul de aplicare a prevederilor legii nr. 285 din 28 decembrie 2010 privind salarizarea
in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice.Dna Stanculescu Florentina CJ Giurgiu
11.00 – 11.25 Pauza de cafea
11.30-12.30- 3. Nota privind modul de aprobare si executie a bugetelor spitalelor publice din
subordinea autoritatilor administratiei publice locale: exemple pe judete de aprobare a
bugetelor spitalelor-d-na Mariana Codleanu-C.J.Ialomita Propuneri de modificare a
legislatiei in domeniul sanatatii:Legea 95/2006;HG.56 /2009 si ORD MS 1043/2009-d-na
Schvarczkopf Ana-Erica-C.J.Satu Mare
12.30-14.00 Pauza de pranz
14.00- 17.30 4. Nota privind Modul de aplicare a prevederilor ORDIN Nr. 946 din 4 iulie 2005
pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzand standardele de management/control intern la
entitatile publice si pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial
5.Impactul aplicarii ORD MFP=ANAF nr.223/2011 asupra incasarilor la bugetele locale din
cotele din impozitul pe venit.-dna Sirma Caraman
6. Stadiul implementarii proiectului Managementul financiar performant al fondurilor
structurale- instrument de dezvoltare durabila a unitatilor administrativ – teritoriale.
7.Prezentarea proiectului depus de ADECJR “Dezvoltarea capacitatii institutionale
a Asociatiei Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din Romania prin parteneriat
strategic national in vederea imbunatatirii capacitatii decizionale la nuvelul administratiilor
publice locale din Romania”
19.30 Cina

Sambata, 02 aprilie 2011
8.00 -9.00 Mic dejun
9.00-11.00 Raport de activitate ADECJR pe anul 2010
Raport comisie de cenzori-bilant 2010
Buget de veniturti si cheltuieli ADECJR PE ANUL 2011

Concluzii sedinta


Descarca Programul