Adunarea Generala a A.D.E.C.J.R. – noiembrie 2013 – Covasna

În intervalul 24-26 noiembrie 2013, la Covasna, Hotel „Clermont”, s-a desfășurat cea de-a doua Adunare Generală a Asociației Directorilor Economici și Contabililor din România. Acest prilej i-a reunit la aceeași masă de dezbateri pe cei mai mulți și mai importanți dintre membrii asociației, și-anume directorii economici și alți reprezentanți financiari din aproape toate consiliile județene ale țării.
Astfel, în prezența a aproximativ 60 de oficiali, din rândul cărora n-au lipsit reprezentanți ministeriali, au fost dezbătute mai multe repere ce țin actualmente „capul de afiș” în activitatea direcțiilor economice din cadrul administrațiilor județene din România. Mai exact, au fost supuse atenției probleme ca: stabilirea unor măsuri de descentralizare a unor competenţe exercitate de unele ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum și a unor măsuri de reformă privind administrația publică; OUG 88/18.09.2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; Probeleme privind finanțarea asistenței sociale; Implementarea Ordinului nr. 1851 din 9 mai 2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală; Aspecte privind necesitatea armonizării legislaţiei naţionale la cea europeană în sensul modificării şi completării HG nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar pin introducerea noţiunii de „per diem”; Propuneri privind modificarea Proiectului de ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice; Proiectul de buget pe anul 2014; Aplicarea H.G. nr. 276 din 21 mai 2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe; Clarificarea unor aspecte privind veniturile secțiunii de dezvoltare; Finanțarea centrelor militare și a Inspectoratelor pentru Situații de Urgență;
La fel ca toate celelalte adunări generale ale ADECJR, și aceasta din urmă s-a dovedit a fi o întâlnire fructuoasă pentru toți participanții, care au beneficiat, astfel, de un schimb de experiență extrem de util în activitatea de zi cu zi din administrația publică.


Descarca Raportul