Adunare Generala ADECJR Tucea iunie 2014

În luna iunie 2014 s-au desfășurat la Tulcea Gala Aniversară 15 ani de la înființarea ADECJR și lucrările celei de-a 40- a Adunări Generale a ADECJR. Ordinea de zi: Ședința festivă – luări de cuvânt invitați și membri; Raport de activitate ADECJR 15 ani – 1999-2014; Propuneri de modificare a Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici; Propuneri de modificare a Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice; Propuneri de abrogare a art. 20 din Ordonanța de Urgență nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice; Notă privind unele propuneri de modificare a unor acte normative pentru creșterea surselor de finanțare pentru bugetele locale; Notă privind necesarul suplimentar de sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale, prin proiectul de rectificare a bugetului de stat pe anul 2014; Propuneri de îmbunătățire a salarizării personalului bugetar; Prezentare „Sistem electronic de raportare a situațiilor financiare din sectorul public – FOREXEBUG”;
În cadrul celei de a doua părți a ședinței Adunării Generale a ADECJR a fost numită în funcția de președinte interimar doamna Codleanu Mariana, cu unanimitate de voturi.