Adunare Generala ADECJR Timisoara oct 2018

În luna octombrie 2018 s-a desfășurat la Timișoara ce-a de-a 48-a Adunare Generală a ADECJR. Ordine de zi: Notă și discuții privind aplicarea art. 3 din O.U.G. nr. 11/ 2018 pentru adoptarea unor măsuri bugetare şi pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; Notă și discuții privind O.G. nr. 16/2018 din 29 august 2018 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice; Notă și discuții prevederile H.G. nr. 714/ 2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului; Prezentare noutăți sistem privind raportările și situațiile financiare din perspectiva FOREXEBUG. Implementare, raportare, control, avantaje şi beneficii pentru instituţiile publice; Prezentare aplicație informatică Lapte- Corn; Notă de informare privind descentralizarea în turism; Notă de informare privind descentralizarea unor competențe în domeniile tineret și sport; Notă privind asigurarea finanțării Comisiei de orientare școlară și profesională și Serviciului de evaluare și orientare școlară și profesională din cadrul C.J.R.A.E.; Notă privind aplicarea H.G. nr. 551/ 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman; Achiziții publice; Alte probleme ce se vor supune dezbaterii, in funcție de propunerile membrilor