Adunare Generala ADECJR Cluj mai 2018

În luna mai 2018 s-a desfășurat la Cluj ce-a de-a 47-a Adunare Generală a ADECJR. Ordine de zi: Aprobarea Situației financiare la 31.12.2017; Proiect buget de venituri și cheltuieli pe anul 2018; Codul finanțelor Publice Locale- scurtă prezentare, stadiu și etape următoare; Proiectul Codul administrativ al României – prezentare generală și principalele soluții legislative prevăzute; Achiziții publice; Notă privind modificare Legea nr. 273/ 2006 și modalității de repartizare a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018; Notă privind aplicarea prevederlor art. 25 din Legea nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; Notă privind prevederile drepturile salariale ale personalului din autoritățile publice locale și instituții subordonate, pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene; Notă privind acordarea de compensații financiare unităților administrative- teritoriale care acordă în mod obligatoriu facilități populației sau altor persoane fizice și juridice; Notă privnd încadrarea schemelor de ajutor de stat de exploatare pentru aeroporturile regionale din România în politicile economico- bugetare și financiare ale statului roman.