Adunare Generala ADECJR Iasi oct 2017

În luna octombrie 2017 s-a desfășurat la Iași ce-a de-a 46-a Adunare Generală a ADECJR. Ordinea de zi: Codul finanțelor Publice Locale – prezentare, propuneri, discuții; Codul administrativ al României – prezentare generală și principalele soluții legislative prevăzute; Propuneri de modificare ale art. 16 din Legea nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; Propuneri rectificare bugetară an 2017- finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului; Propunere actualizare standard de cost aferent salarizarii personalului medical, precum si cheltuielilor cu medicamentele si materialele sanitare pentru unitatile medico-sociale aflate în subordinea din județelor; Notă privind prevederile art. 94 alin. (2^2) din Legea nr. 161/ 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare; Discuții și propuneri privind Ordinul nr. 2332/2017 din 30 august 2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu; Discuții privind aplicarea O.G. nr. 24/ 2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a deşeurilor de origine animală- proiect norme aplicare.