Evenimente

În luna aprilie 2016 s-a desfășurat la Sinaia ce-a de-a 43-a Adunare Generală a ADECJR. Ordinea de zi: Propuneri privind modificarea Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale – modalitate de repartizare sume echilibrare; Notă privind propuneri de modificare ale O.G. nr. 119/ 1999 cu modificările și completările ulterioare și O.M.F. nr. 923/ 2014 […]

În luna octombrie 2015 s-a desfășurat la Arad ce-a de-a 42-a Adunare Generală a ADECJR. Ordinea de zi: Modalitatea de aplicare art. I punctul 28 din Legea nr. 177/ 30 iunie 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/ 1995 privind calitatea în construcții; Propuneri cu privire la Proiectul de Lege- cadru privind salarizarea personalului […]

În luna mai 2015 s-a desfășurat la Brașov ce-a de-a 41-a Adunare Generală a ADECJR. Ordinea de zi: Propuneri de modificare a Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici; Notă privind salarizarea funcționarilor și personalului contractual din instituțiile publice (Legea nr. 284/ 2010); 3. Notă privind modificarea criteriilor de repartizare a sumelor de echilibrare pentru […]

În luna iunie 2014 s-au desfășurat la Tulcea Gala Aniversară 15 ani de la înființarea ADECJR și lucrările celei de-a 40- a Adunări Generale a ADECJR. Ordinea de zi: Ședința festivă – luări de cuvânt invitați și membri; Raport de activitate ADECJR 15 ani – 1999-2014; Propuneri de modificare a Legii nr. 188/1999 privind Statutul […]

Proiect de succes „Management financiar performant al fondurilor structurale – instrument de dezvoltare durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale” – model de bună practică în administrația publică locală Proiectul „Management financiar performant al fondurilor structurale – instrument de dezvoltare durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale”(SMIS 15543), implementat în perioada 19 noiembrie 2010 – 18 martie 2012 de Asociaţia Directorilor […]