Evenimente

În luna octombrie 2017 s-a desfășurat la Iași ce-a de-a 46-a Adunare Generală a ADECJR. Ordinea de zi: Codul finanțelor Publice Locale – prezentare, propuneri, discuții; Codul administrativ al României – prezentare generală și principalele soluții legislative prevăzute; Propuneri de modificare ale art. 16 din Legea nr. 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri […]

În luna iunie 2017 s-au desfășurat la Tulcea Gala Aniversară 18 ani de la înființarea ADECJR și ce-a de-a 45-a Adunare Generală a ADECJR. Ordinea de zi: Ședința festivă – luări de cuvânt invitați și membri; Raport de activitate ADECJR 18 ani – 1999-2017; Notă privind H.G. nr. 229/ 2017 privind aprobarea Strategiei generale de […]

În luna octombrie 2016 s-a desfășurat la Târgu Mureș ce-a de-a 44-a Adunare Generală a ADECJR. Ordinea de zi: Propuneri modificare Legea nr. 188/ 1999 privind statutul funcționarilor publici; Notă privind suplimentarea pentru anul 2016 sumelor necesare finanțării și acordare de asistență socială pentru copiii, elevii şi tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul […]

În luna aprilie 2016 s-a desfășurat la Sinaia ce-a de-a 43-a Adunare Generală a ADECJR. Ordinea de zi: Propuneri privind modificarea Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale – modalitate de repartizare sume echilibrare; Notă privind propuneri de modificare ale O.G. nr. 119/ 1999 cu modificările și completările ulterioare și O.M.F. nr. 923/ 2014 […]

În luna octombrie 2015 s-a desfășurat la Arad ce-a de-a 42-a Adunare Generală a ADECJR. Ordinea de zi: Modalitatea de aplicare art. I punctul 28 din Legea nr. 177/ 30 iunie 2015 pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/ 1995 privind calitatea în construcții; Propuneri cu privire la Proiectul de Lege- cadru privind salarizarea personalului […]