Raport activitate 2010

RAPORT DE ACTIVITATE
al Asociatiei Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din Romania pe anul 2010

In contextul actual, al descentralizarii, al intaririi autonomiei locale, este considerata prioritara existenta unor asociatii, puternice si reprezentative, ale autoritatilor locale din Romania, atat la nivelul judetelor, municipiilor, oraselor cat si comunelor.
Asociatia Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din Romania, asociatie profesionala, organizatie nonguvernamentala, apolitica, cu personalitate juridica cu caracter consultativ, isi desfasoara activitatea in scopul armonizarii si perfectionarii activitatii pentru realizarea politicii economico-financiare indeplinite de administratiile publice locale
Lipsa unui dialog constructiv intre institutiile publice locale pe de o parte, institutiile guvernamentale si Parlament pe de alta parte, privind actele normative ce ne reglementeaza activitatea, lipsa de reprezentare a autoritatilor locale in elaborarea proiectelor de acte normative si in promovarea intereselor comunitatilor locale, sunt cateva elemente ce au determinat infiintarea asociatiei noastre
Obiectivul asociatiei este asigurarea unui management financiar performant si durabil prin imbunatatiri de proces cu scopul formarii unui corp de functionari publici competenti – baza a stabilirii politicilor publice si a imbunatatirii durabile a capacitatii administrative publice din Romania.
Ca asociatie profesionala, apolitica, interesele noastre sunt comune cu cele ale Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romnania, precum si a celorlalte asociatii,acelea de a intari autonomia locala, de a asigura surse de finantare stabile, prin propuneri de modificare si completare a actelor normative specifice administratiei publice locale.
A.D.E.C.J.R. impreuna cu toate structurile asociative din administratia publica locala au devenit parteneri de dialog ai administratiei publice centrale in toate problemele ce le reglementeaza activitatea.
Atunci cand spunem parteneri de dialog, dorim sa precizam faptul ca administratia centrala ia act de punctele noastre de vedere bine fundamentate, analizeaza sesizarile din partea structurilor asociative, dar nu intotdeauna propunerile noastre sunt transpuse in acte normative.

Evenimente organizate de ADECJR in anul 2010

1. Asociatia Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din Romania si-a desfasurat lucrarile , Adunarii Generale A.D.E.C.J.R in perioada 26-28 martie 2010; la Predeal -Hotel Rozmarin,cu Ordinea de zi:
Analiza privind modul de repartizare a sumelor de echilibrare pe unitati adminitrstiv teritoriale in interiorul judetelor, pe anul 2010, ,pe baza criteriilor si formulelor confom legii finantelor publice locale nr 273/2006- propuneri pentru modificarea legii ;
Analiza privind proiectele cu finantare nerambursabila -fonduri structurale, accesate de consiliile judetene din Romania;-Propuneri privind modul de decontare TVA -lui aferent proiectelor finantate din fonduri structurale ;
Impactul aplicarii legii nr,330/2009, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice;
Modul de reflectare a fondurilor structurale in bugetele locale;
Proiect de lege privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe in scoli;
Prezentarea proiectului depus de ADECJR “Managementul financiar performant al fondurilor structurale-instrument de dezvoltare durabila al unitatilor administrativ- teritoriale “,in cadrul P.O.S-“Dezvoltarea capacitatii administrative”
Raport de activitate ADECJR pe anul anul 2009;
Aprobarea executie bugetului de venituri si cheltuieli ADECJR pe anul 2009;
Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli ADECJR pe anul 2010;
Aprobarea programului de activitate ADECJR pe anul 2010.
La aceasta adunare au participat membri ai A.D.E.C.J.R., si anume: directori economici si directori economici adjuncti din cadrul consiliilor judetene, reprezentanti din, este numarul de invitati care au raspuns invitatiei nostre ivitati de la autoritatile centrale dupa cum urmeaza:dl.Dan Marinescu-Ministerul Administratiei si Internelor;d-na Gabriela Popescu , d-na Geanina Oprescu si d-na Gabriela Dragu din partea Ministerul Finantelor Publice;, doamna director Ioan Jenica – A.N.R.M.A.P.
Din partea structurilor asociative partenere au participat: doamna presedinta Mirela Dida – A.A.S.J., doamna presedinte Sevil Sumanariu – A.N.I.A.P., si d-na Stoica Andreea- A.Co.R. – Filiala Tulcea.

2. Adunarea Generala a Filialei Buzau a A.D.E.C.J.R, in data de 6 mai 2010,avand ca ordine de temele discutate in Adunarea Generala, pentru diseminarea acestora catre Filialele asociatiei si anume;Analiza privind proiectele cu finantare nerambursabila -fonduri structurale, accesate de consiliile judetene din Romania;-Propuneri privind modul de decontare TVA -lui aferent proiectelor finantate din fonduri structurale ; Impactul aplicarii legii nr,330/2009, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice; si .-Modul de reflectare a fondurilor structurale in bugetele locale;la aceasta sedinta participand membrii din judetul Buzau.


Descarca Raportul de activitate pe 2010