Interventii Legislative

Propuneri modificare si completare OG 119_29_ dec_ 2015 (2) Nota OG 24 22016 PROPUNER COD ADM Nota modificare dest sume scoli Nota privind aplicare OUG 20 din 2016 Nota suplimentare sume CES Nota privind HG 395 achizitii publice Punctaj de probleme pt Tg Mures (4)

NOTĂ deplasari interne NOTA deplasari externe NOTA dobanzi invatamant NOTA inreg sume din venituri din anii precedenti PROPUENRI lG 273 2006 Noutati in domeniul achizitiilor publice

Impactul privind aplicarea  prevederilor O.U.G. nr.   63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr.273/2006 privind finantele   publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare:-sectiuni de functionare si sectiuni de dezvoltare; normativ de personal; plafon de cheltuieli de personal