Regulament

CAP. I – DISPOZITII GENERALE

Prezentul regulament de organizare si functionare are la baza Statutul Asociatiei Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din Romania, care a fost adoptat in Adunarea Generala de constituire a Asociatiei din data de 04.06.1999, modificat si completat in Adunarea Generala din 28 iulie 2006 si in Adunarea Generala din
27 ianuarie 2009.

CAP. II – STRUCTURA ORGANIZATORICA

Asociatia Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din Romania este o persoana juridica non-profit, neguvernamentala, apolitica, cu sediul in Tulcea, str. Pacii, nr. 20, cod postal 820033, judetul Tulcea, avand ca scop armonizarea si perfectionarea activitatii pentru realizarea politicii economico-financiare a administratiilor publice locale.
Obiectivul asociatiei este asigurarea unui management financiar performant si durabil, prin imbunatatiri de proces, cu scopul formarii unui corp de functionari publici competenti – baza a stabilirii politicilor publice si a imbunatatirii durabile a capacitatii administrative publice din Romania.
· Structura organizatorica a Asociatiei Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din Romania se aproba de catre Adunarea Generala a Asociatiei.
· Structura organizatorica a Asociatiei este urmatoarea:
o Adunarea Generala ca organ suprem de conducere, este formata din directorii economici din cadrul consiliilor judetene si specialistii din domeniul finantelor publice locale din administratia publica locala din Romania;
o Consiliul Director format din 7-9 membri, avand un presedinte, vicepresedinte si un secretar;
o Comisia de cenzori formata din 3 membri;
o Comisiile de specialitate, conduse fiecare de catre un presedinte, sunt:
1. Comisia de Buget, Finante;
2. Comisia de Imagine si Comunicare;
3. Comisia de Dezvoltare Locala;
4. Comisia de Resurse Umane si Perfectionare Profesionala.

CAP. III – OBIECTUL DE ACTIVITATE AL ASOCIATIEI

Asociatia Directorilor Economici si Contabililor din Judetele din Romania, in concordanta cu scopul si obiectivul pentru care a fost constituita, actioneaza pentru realizarea urmatoarelor:
· Asigurarea unui management economico – financiar eficient si responsabil in beneficiul colectivitatilor locale;
· Sprijinirea compartimentelor de specialitate din cadrul consiliilor judetene si locale in pregatirea si perfectionarea profesionala;
· Acordarea de asistenta de specialitate in scopul abordarii unitare a legislatiei economico-financiare in vigoare;
· Formularea de propuneri “de lege ferenda” in domeniul activitatii economico-financiare ce se desfasoara la nivelul comunitatilor locale precum si de modificare si completare a legislatiei existente;
· Dezvoltarea unor forme de colaborare si cooperare in vederea asigurarii schimburilor de idei, opinii si informatii intre membrii asociatiei si alte organizatii;
·  Realizarea si utilizarea unei baze comune de date;
· Instruirea membrilor asociatiei precum si a membrilor altor asociatii din administratia publica locala;
· Initierea, dezvoltarea de relatii si colaborare cu specialisti, institutii si organisme din tara si strainatate;
· Realizarea de parteneriate, colaborari cu institutii de specialitate in vederea organizarii de perfectionari, instruiri, seminarii pentru functionarii publici si personalul contractual bugetar din administratia publica locala si pentru alesii locali;
· Organizarea de seminarii, reuniuni, dezbateri privind cunoasterea si aplicarea unitara a legislatiei economico-financiara in vigoare;
· Acordarea de consultanta de specialitate;
· Elaborarea si editarea de manuale, analize si studii de specialitate si buletine informative;
· Organizarea de conferinte pe teme de specialitate;
· Desfasurarea activitatilor de cercetare – dezvoltare;
· Sprijinirea si apararea drepturilor, intereselor si punctelor de vedere pe linie profesionala ale membrilor asociatiei in relatiile cu tertii.


Descarca Regulament