Adunarea Generala a A.D.E.C.J.R. – martie 2012 – Baile Felix, jud. Bihor

Adunarea Generală a Asociaţiei Directorilor Economici şi
Contabililor din Judeţele din România
– martie 2012 –
Băile Felix, judeţul Bihor

Asociaţia Directorilor Economici şi Contabililor din România va organiza şi desfăşura, în această primăvară, cel mai probabil în perioada 23-25 martie 2012, la Băile Felix, judeţul Bihor, prima şedinţă a Adunării Generale a ADECJR din acest an.
Cu acest prilej, sunt aşteptaţi să participe, la nivel reprezentativ, membri ai ADECJR din toate judeţele ţării, prin intermediul directorilor economici executivi precum şi al altor reprezentanţi de profil din structurile consiliilor judeţene. Nu vor lipsi delegaţi din partea ministerelor a căror activitate este strâns legată de sfera administraţiei publice locale, cum ar fi Ministerul Finanţelor – ANAF, Ministerul Administraţiei şi Internelor etc.
Pe ordinea de zi vor fi incluse, ca de obicei, teme de interes din cadrul activităţii direcţiilor economice ale consiliilor judeţene. Mai exact, vor fi atinse următoarele
probleme:
1. Impactul aplicării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr. 102 din 25 noiembrie 2011 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, asupra
veniturilor bugetelor locale;
2. Modul de aplicare a prevederilor Ordinului MFP nr. 18 din 6 ianuarie 2012 pentru modificarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului
2011, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.985/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului
2011;
3. Modalitatea de stingere a corecţiilor financiare aferente proiectelor cu finanţare nerambursabilă;
4. Modalitatea de finanţare a Cluburilor sportive, premierea sportivilor la campionatele sportive;
5. Modul de finanatare a ATOP;
6. Modalitatea de finanaţare a ISU – Sistemul de Management Informational pentru Situaţii de Urgenţă şi operaţionalizarea Centrului Judetean de Conducere şi
Coordonare a Intervenţiei;
7. Aplicarea ORDINULUI nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial, cuprinzând standardele de control intern managerial la entităţile publice
şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern managerial (republicat) – schimb de experienţă.
De asemenea, şedinţa Adunării generale va include şi prezentarea Raportului de activitate ADECJR pe anul 2011, Raportul Comisiei de cenzori-bilanţ 2011 precum şi prezentarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al ADECJR pe anul 2012. Nu în ultimul rând, această primă şedinţă pe 2012 a membrilor ADECJR va constitui un prilej oportun desfăşurării alegerilor în cadrul Consiliului Director al Asociaţiei precum şi în cel al Comisiei de cenzori, programate a fi derulate din patru în patru ani.


Descarca Raportul